FORNPARKEN

Fornparken

Fornparken är ett område i anslutning till Herrgården där det har blivit hitflyttat flera

gamla bodar och hus. Ta gärna en promenad i parken och upptäck hur livet var för

hundratals år sedan.

På 60-talet revs såg och hyvel delen bort och kvarnen började se lite sliten och trött ut.

Väderkvarnen

Så här såg den den gamla väderkvarnen ut där den stod i Sprötslinge. 

Den är byggd 1895 av tre bröder Eriksson och den är 8 meter hög i tre våningar med ett par stenar och säcklyft

Den var i drift till slutet av 1920-talet.

Där fanns också en spillerhyvel och fyrbladig sågram.

Men kvarnen blev räddad med hjälp av bl.a ideellt arbete och står nu på kvarnbacken vid Gammel-Gränome där det förut har funnits en kvarn.

Sedan 1986 står den bland andra gamla byggnader i fornparken som är värda ett besök.

Under 2013 blev kvarnen renoverad med bl.a nya vingar och takspån från Dalarna s.k. pärt samt rödfärgades


I fornparken finns det ett antal äldre fäbodar med redskap i ursprungligt skick.

En liten promenadslinga visar även bevarad natur och sevardheter, såsom ett gravröse från

bronsåldern och byggnader från medeltiden.

På sedvärdheterna finns det infoskyltar som beskriver

var objekten kommer ifrån mm.

Här har förfallet börjat rasera den gamla kvarnen.

Upplands Gångförbund som grundades 1935, ägnar sig nu mest åt vandringsleder, korta som långa.

Alunda Gångklubb verksam 1955 till 2005 och Gimo Gångklubb verksam 1977 till 2010 har efter

nedläggningen bidragit till Olands Hembygdsgille för att hålla fornparkens naturstig öppen.